STRUKTUR ORGANISASI 

MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BLITAR

KEPALA MADRASAH   : Drs. P. SLAMET WALUYO, M.Pd.I.

KAUR TU                         : BAROKAH, S.Sos.

WAKIL KEPALA            :

BIDANG KURIKULUM : LUFFI SANDERIANA, S.Pd.

BIDANG KESISWAAN  : SOEGENG RUPIANTO, SS.

BIDANG HUMAS           : Dra. Hj. FARIDATUL HASANAH

BIDANG SARPRAS        : BASTOMI, S.Pd.

KEPALA LAB                   :

IPA                                     : Drs. SULTONI

KOMPUTER                    : NUR ANDI ISDAREZED, ST.