man-300x266

Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar

BELAJAR DAN TUMBUH BERSAMA
“UNGGUL DALAM IMTAQ, IPTEK, SERTA TERAMPIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Pimpinan Dan Waka Madrasah
man
Kepala Madrasah
H. AHMAD MUKROMIN
man
KA Tata Usaha
BAROKAH, S.Sos
(NIP: 196304101986031001)
man
WAKA Humas
M. SAICHU WICAKSONO, S.Ag
man
WAKA Sarpras
NUR ANDI ISDARIZEED, ST
man
WAKA Kurikulum
Ratna Wulandari
man
WAKA Kesiswaan
AHMAD TAIB, S.Ag